TRƯỜNG TIỂU HỌC BÀ TRIỆU QUẬN HAI BÀ TRƯNG Tổ chức phát động điểm cấp Quận, hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ngành GD&ĐT năm 2020 .

Sáng ngày 28/10/2020, trường Tiểu học Bà đã tổ chức chương trình phát động điểm cấp Quận hưởng ứng ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt …

Read More

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÀ TRIỆU QUẬN HAI BÀ TRƯNG Tổ chức phát động điểm cấp Quận, hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ngành GD&ĐT năm 2020 .

Sáng ngày 28/10/2020, trường Tiểu học Bà đã tổ chức chương trình phát động điểm cấp Quận hưởng ứng ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt …

Read More